Warnet gadisnet

Warnet gadisnet

Asal Usul Nama Padang Laweh dan Bahasa Minangnya - Dharmasraya


Asal Usul Nama Padang Laweh

Di Padang Laweh terdapat sebuah kerajaan tua. Kerajaan ini di pimpin oleh seorang raja yang bernama Yang Mulia Tuanku kerajaaan Sutan Alif Sutan Bagindo Muhammad, yang merupakan keturunan ke 16 dari Raja Padang Laweh. Kerajaan Padang Laweh semasa berkuasa sekitar abad ke 15 dalam melaksanakan roda pemerintahan, para dubalang kerajaan dilengkapi dengan persenjataan seperti keris, tombak dan pedang.
Diantara sekian banyak persenjataan tesebut terdapat satu buah pedang yang lebar yang berukuran selebar daun pisang (Padang Laweh) dan mempunyai kesaktian dapat membunuh musuh dari jarak jauh, tetapi pedang tersebut setiap bulan harus dimandikan dan diberi makan berupa sesajian, kalau tidak pedang tersebut meminta korban nyawa penduduk.
Oleh sebab itu untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, maka salah seorang keturunan sang raja membuang pedang tersebut ke sungai Batang Hari, sehingga korbanpun tidak ada yang berjatuhan sampai sekarang.
Jadi berdasarkan sejarah/tambo diatas maka daerah tersebut diberi nama Padang Laweh yang sebelumnya adalah wilayah kecamatan Koto Baru menjadi sebuah kecamatan yang bernama “Kecamatan Padang Laweh”. Sejarah tentang kerajaan padang laweh.


Asal Mulo Namo Padang Laweh

Di Padang Laweh tadapek sabuah kerajaan tuo, kerajaan iko di pimpin dek surang nan banamo Yang Mulia Tuanku Kerajaan Sutan Alik Sutan Bagindo Muhammad, yang merupakan keturunan ke 16 dari Rajo Padang Laweh. Karajaan Padang Laweh samaso bakuaso sakitar abad ke 15 dalam melaksanakan roda pemerintahan, para dubalang dilengkapi jo persenjataan bantuak keris, tombak dan pedang.
Diantaro sekian banyak persenjataan tasabuik tadapek satu buah pedang yang laweh nan baukuan salaweh daun pisang (Padang Laweh) dan mampunyoi kesaktian dapek mambunuah musuah dari jauah, tetapi padang tasabuik satiok bulan harus di mandian dan dibari makan barupo sasajian, kalau indak pedang tasabuik mamintak korban nyawa penduduk.
Oleh sebab itu untuak menghindari jatuahnyo korban jiwa, mako salah saurang katurunan sang rajo mambuang padang tsabuik kasungai Batang Hari, sahinggo korban[un indak ado nan bajatuahan sampai kini.
Jadi badasarkan sejarah/tambo diateh mako daerah tasabuik diagiah namo Padan Laweh nan sabalumnyo adalah wilayah Kacamatan Koto Baru manjadi sabuah Kacamatan nan banamo  “Kacamatan Padang Laweh “. Itulah sajarah kerajaan Padang Laweh.


Sumber : Istimewa
Mohon maaf jika ada kesalahan info (Just tugas sekolah only)

NOTES :
Ini cuma hasil buatan siswa/siswi (Kesalahan sumber/materi diluar tanggung jawab admin)
Tulisan ini hanya sekedar untuk melengkapi tugas mata pelajaran disekolah
tidak ada unsur membuat, merubah asal muasal sebuah daerah.
Mohon di maklumi dan dipahami

HANYA TUGAS SEKOLAH

0 Response to "Asal Usul Nama Padang Laweh dan Bahasa Minangnya - Dharmasraya"

Post a Comment